เบสิคไลน์ฟาร์ม

 

สินค้าพร้อมคุณภาพ และราคาถูก


เบสิคไลน์ ฟาร์ม

บริษัท เบสิคไลน์ ฟาร์ม จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ซึ่งทางบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้า ได้แก่ มะนาว ตะไคร้ ไผ่ กล้วยหอมทอง ลูกกบและกบเนื้อ โดยทางบริษัทมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ทั้งหมด 37 ไร่ และตอนนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการแปรรูป มะนาวจากสวนโดยตรง ซึ่งเป็นการแปรรูปเป็นน้ำมะนาวคั้นสด 100% เพื่อใช้ในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ สินค้าทุกอย่าง พร้อมทั้งคุณภาพ และราคาถูกผลผลิตของเรา