ที่ตั้งฟาร์ม / สำนักงาน

ที่ตั้งฟาร์ม
306 หมู่ 9 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

สำนักงานใหญ่
14/2 ถนนลอยเคราะห์ ซอย 1 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100