เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ และราคาถูก
เพื่อคุณโดยเฉพาะ...


ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ท่ามกลางธรรมชาติ

      เบสิคไลน์ฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 37 ไร่ ซึ่งเรามีผลผลิตหลากหลายชนิด เช่น มะนาว, กิ่งพันธุ์มะนาว, กบเนื้อ, น้ำมะนาวสด, กล้วยหอมทองพันธุ์ปทุม, ไม้ไผ่ตง, ตะไคร้หอม เป็นต้น และคาดว่าจะมีผลผลิตอื่นๆตามมาในอีกอนาคต

ฟาร์มของเรา »→


                       

ผลผลิตจากฟาร์ม

เรามีผลผลิตที่มีคุณภาพดี และสามารถป้อนเข้าสู่ตลาดได้ตามความต้องการของผู้ซื้อหลากหลายเจ้า

ผลผลิตจากฟาร์ม »→