สั่งสินค้า

กล้วยหอมทองพันธุ์ปทุม
กรกฎาคม 7, 2017

มะนาวผล

฿

ลูกมะนาวน้ำเยอะ

หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม
น้ำหนัก

1 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม, 3 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 6 กิโลกรัม, 7 กิโลกรัม, 8 กิโลกรัม, 9 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัม, มากกว่า 10 กิโลกรัม ขึ้นไป