สั่งสินค้า

กล้วยหอมทองพันธุ์ปทุม
กรกฎาคม 7, 2017
กบเนื้อ
สิงหาคม 12, 2017

กิ่งตอนมะนาว

60 ฿ (ราคาต่อต้น)

กิ่งตอนมะนาวพร้อมปลูก

ราคารวม
หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนต้น

10 ต้น, 20 ต้น, 30 ต้น, 40 ต้น, 50 ต้น, 60 ต้น, 70 ต้น, 80 ต้น, 90 ต้น, 100 ต้น, มากกว่า 100 ต้น ขึ้นไป