สั่งสินค้า

มะนาวผล
กรกฎาคม 7, 2017
กิ่งตอนมะนาว
กรกฎาคม 9, 2017

กล้วยหอมทองพันธุ์ปทุม

90 ฿ (ราคาต่อกิโลกรัม)

กล้วยหอมพันธ์ุปทุม สีเหลืองทอง หวีละ 1 กิโลกรัม

ราคารวม
หมวดหมู่:
รายละเอียดเพิ่มเติม
น้ำหนัก

1 กิโลกรัม, 2 กิโลกรัม, 3 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 6 กิโลกรัม, 7 กิโลกรัม, 8 กิโลกรัม, 9 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัม